1 sesija: Įvadas į tvarų vartojimą

Amžius:

a) -29
23.66%
b) 30-39
17.23%
c) 40-49
17.62%
d) 50-59
18.5%
e) 60-69
16.55%
f) 70+
6.43%

Lytis:

a) Moteris
55.06%
b) Vyras
44.94%

1.1 Klausimas

Kaip manote, kokios temos bus svarbiausios ateityje?

(Pasirinkite ne daugiau nei tris variantus)

a) Gamtinių išteklių apsauga
55.37%
b) Ekonomikos augimo užtikrinimas
14.06%
c) Darbo vietų kūrimas
23.05%
d) Aplinkosauga
59.18%
e) „Gero valdymo“ užtikrinimas
25.78%
f) Migracijos klausimai
7.52%
g) Naujų technologijų plėtojimas
21%
h) Visuomenės sveikatos gerinimas
23.14%
i) Saugumo užtikrinimas
7.91%
j) Socialinio teisingumo didinimas
31.93%

Arba (pasirinkite vieną variantą)

k) Nė vienas iš aukščiau nurodytų
0.39%
l) Nenorėčiau atsakyti
1.56%

1.2 Klausimas

Kiek jums rūpi tvarus vartojimas?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Labai rūpi
46.43%
b) Vidutiniškai rūpi
45.74%
c) Ne itin rūpi
6.17%
d) Visiškai nerūpi
0.88%
e) Nenorėčiau atsakyti
0.78%

1.3 Klausimas

Keliaudamas atstumą, kuris yra ne ilgesnis nei 10 km...

(Pasirinkite vieną variantą)

a) pirmenybę teikiu viešajam transportui
29.65%
b) važiuoju nuosavu automobiliu
36.99%
c) važiuoju dviračiu
19.37%
d) kai tik įmanoma, einu pėsčiomis
13.41%
e) nenorėčiau atsakyti
0.59%

1.4 Klausimas

Kuo vadovaujatės rinkdamiesi maisto produktus? (Pasirinkite ne daugiau nei du atsakymo variantus)

(Pasirinkite ne daugiau nei 2 variantus)

a) Stengiuosi išvengti pakuočių ir maisto atliekų
34.12%
b) Pirmenybę teikiu maistui, kuris paruošiamas lengvai ir greitai
15.34%
c) Pirmenybę teikiu sveikam maistui
62.93%
d) Pirmenybę teikiu produktams, kurie atitinka aukštus tvarumo standartus (pavyzdžiui, atsižvelgia į žmogaus teises ir aplinką)
26.84%
e) Dažniausiai produktus renkuosi pagal jų kainą
38.45%
f) Nenorėčiau atsakyti
0.79%

1.5 Klausimas

Kas, Jūsų manymu, turėtų prisiimti pagrindinę atsakomybę už tvaraus vartojimo pokyčius?

(Pasirinkite ne daugiau nei du variantus)

a) Patys piliečiai
66.47%
b) Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
3.55%
c) Verslas ir pramonė
23.37%
d) Vietos ir (arba) regioninės valdžios institucijos
14.69%
e) Valstybių politikai ir vyriausybės
40.34%
f) ES ir jos institucijos
24.85%
g) Jungtinių Tautų organizacija ir kitos tarptautinės organizacijos
12.03%

Arba (vienas variantas)

h) nenorėčiau atsakyti
0.99%

1.6 Klausimas

Kokios politikos priemonės, Jūsų manymu, turėtų būti naudojamos siekiant paskatinti tvarų vartojimą?

(Pasirinkite ne daugiau nei du variantus)

a) Tvarios gamybos ir vartojimo standartų nustatymas ir taikymas
31.92%
b) Informacinių kampanijų, kurios skatintų piliečius keisti savo vartojimo įpročius ir mokytis tvariai naudoti bei utilizuoti produktus, įgyvendinimas
51.72%
c) Gaminių ženklinimas siekiant, kad produktai, kurie yra pagaminami laikantis tvarumo standartų, būtų lengviau atpažįstami
25.12%
d) Subsidijomis ir (arba) mokesčiais sumažinti tvaraus vartojimo produktų kainas ir padidinti neigiamą poveikį tvarumui turinčių produktų kainą
51.72%
e) Uždrausti neigiamą poveikį tvarumui turinčių produktų ir paslaugų gamybą ir importą
25.02%

Arba (vienas variantas)

f) Nė vienas iš aukščiau išvardintų
0.79%
g) Nenorėčiau atsakyti
0.89%

2 sesija: Perėjimas prie tvaresnio vartojimo

2.1 Klausimas

Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti piliečių vaidmuo pereinant prie tvaresnio vartojimo?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Piliečiai turi stengtis pirkti tokius produktus ir naudotis tokiomis paslaugomis, kurie padeda pereiti prie tvaresnio vartojimo
37.88%
b) Piliečiai turi balsuoti už politikus, kurie skatina tvarumą, rengti peticijas ir t. t.
9.91%
c) Piliečiai turi dalyvauti tvarumą skatinančioje bendruomenės veikloje (pvz., organizuoti vietinius maisto krepšelius, savanoriškai dirbti savanorių organizacijose bei padėti kitiems žmonėms gyventi ekologiškiau, jungtis į atsinaujinančios energijos kooperatyvus, bendrai naudotis automobiliais)
30.32%
d) Piliečiai turi skatinti šeimą, draugus ir socialinių tinklų naudotojus vartoti tvariai
18.55%
e) Tai neturėtų būti piliečio pareiga.
2.45%
f) Nenorėčiau atsakyti
0.88%

2.2 Klausimas

Kokias ekonomines priemones, kurios leistų kasdien naudojamą susisiekimo transporto priemonę paversti tvaresne, įvardytumėte kaip tinkamiausias?

(Pasirinkite ne daugiau nei du variantus)

a) Didesni mokesčiai iškastiniam kurui.
5.26%
b) Didesni mokesčiai taršioms transporto priemonėms, palyginti su mažiau taršiomis
23.39%
c) Rinkliavos už automobilius ir įvažiavimo ribojimas miestų centruose bei greitkeliuose
12.28%
d) Paskolos palankiomis sąlygomis, taikomos mažiau kenksmingiems aplinkai automobiliams įsigyti
27.78%
e) Investicijų, skirtų nuosavų transporto priemonių infrastruktūrai, panaudojimas visuomeninio transporto kokybei gerinti (pvz., rezervinės juostos, greitesni traukiniai, miestų planavimo pokyčiai)
53.51%
f) Mokestinės paskatos nuosavų automobilių naudojimo alternatyvoms (pvz., bendram naudojimuisi automobiliais, visuomeniniam transportui, naudojimuisi dviračiais, darbui iš namų)
50.1%

(Arba vienas variantas)

g) Nepritariu ekonominio poveikio priemonėms
1.56%
h) Nenorėčiau atsakyti
1.46%

2.3 Klausimas

Kaip manote, kaip valdžios institucijos galėtų pagerinti vartotojų informavimą apie produktų tvarumą? Jos turėtų sutelkti dėmesį į:

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Paprastumą – supaprastinti ir standartizuoti šiuo metu naudojamas tvarumą žyminčias etiketes
34.74%
b) Išsamią informaciją – suteikti visapusiškesnės informacijos apie daugiau produktų
11.25%
c) Kontrolę – griežtai kontroliuoti informaciją apie produktus
24.07%
d) Švietimą – suteikti vartotojams žinių, kad jie galėtų geriau suprasti informaciją, pateikiamą reklamose ir produktų etiketėse
28.18%
e) Nė vienas iš aukščiau išvardintų
0.88%
f) Nenorėčiau atsakyti
0.88%

2.4 Klausimas

Jūsų nuomone, ką ES politikos formuotojai turėtų daryti, siekiant padidinti energijos naudojimo efektyvumą, atsinaujinančios energijos dalį ir sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Nustatyti tiksus ir aprašus valstybėms narėms, kaip įgyvendinti tikslus
21.83%
b) Nustatyti tikslus, bet leisti pačiom valstybėms narėms spręsti, kaip tai pasiekti.
32.85%
c) Skatinti perėjimą prie konkrečių technologijų (nuo vienos technologijos prie kitos) siekiant įgyvendinti tikslus.
36.06%
d) Palikti valstybėms narėms pačioms spręsti šiuos klausimus
5.95%
e) Nenorėčiau atsakyti
3.31%

2.5 Klausimas

Kaip politikos formuotojai turėtų įsijungti į tvarumo skatinimo „iš apačios į viršų“ iniciatyvas ir bendruomenės procesus (t. y. vietinius maisto krepšelius, kolektyvinę sodininkystę ir maisto ruošimą bendrai, atsinaujinančios energijos kooperatyvus, dalijimąsi įrankiais ir kt.)?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Teikti finansinę paramą (pvz., subsidijas, mokesčių lengvatas, projektų finansavimą, apdovanojimus)
52.39%
b) Teikti konsultacijas ir administracinę paramą
17.6%
c) Suteikti politinę paramą ir pripažinimą
14.27%
d) Palikti iniciatyvas patiems piliečiams ir rinkai
13.1%
e) Nenorėčiau atsakyti
2.64%

3 sesija: Vartojimo mažinimas

3.1 Klausimas

Ar būtumėte pasirengęs sumažinti savo vartojimą savanoriškai?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Taip
89.79%
b) Ne
7.56%
c) Nenorėčiau atsakyti
2.65%

Jei taip, kokioje srityje tai darytumėte pirmiausia?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Produktų – užuot pirkus daiktus, kurie greitai tampa nebemadingi (pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų ir kitų elektronikos produktų naujesnes versijas), verčiau dalytis ar nuomotis, pirkti naudotus daiktus
37.6%
b) Transporto - pavyzdžiui, rečiau važiuojant nuosavu automobiliu, mažiau keliaujant lėktuvu
4.92%
c) Maisto vartojimo - pavyzdžiui, valgant mažiau mėsos, perkant tik tai, ką iš tiesų suvalgysi, neperkant neigiamai tvarumą veikiančių maisto produktų, tarkime, nesezoninių vaisių ir daržovių
31.91%
d) Energijos ir vandens vartojimo namuose - pavyzdžiui, pamažinant kambario temperatūrą 1 °C, naudojantis dušu užuot maudžiusis vonioje, išjungiant šviesą, rečiau plaunant automobilį
23.72%
e) Nenorėčiau atsakyti
1.86%

3.2 Klausimas

Ką ES turėtų padaryti siekdama užtikrinti, kad produktų galiojimo laikas būtų ilgesnis?

(Pasirinkite ne daugiau nei du variantus)

a) Siekti geresnės produkcijos: išplėsti privalomas garantijas ir įgyvendinti aukštesnius gamybos standartus, kad produktai taptų patvaresni
71.57%
b) Privalomas ženklinimas: ženklinti tvarius produktus etiketėmis, kad piliečiai galėtų rinktis ilgesnį galiojimo terminą turinčius produktus
27.45%
c) Pataisomi produktai: didinti atsarginių dalių prieinamumą, kad tai būtų paprasčiau ir pigiau.
62.25%
d) ES neturėtų vykdyti politikos, kuria būtų siekiama didinti produktų ilgaamžiškumą
3.92%
e) Nenorėčiau atsakyti
1.08%

3.3 Klausimas

Kaip manote, ar siekdamos sumažinti vartojimą, valdžios institucijos turėtų reguliuoti reklamines kampanijas?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Taip
80.37%
b) Ne
16.39%
c) Nenorėčiau atsakyti
3.24%

Jei taip, valdžios institucijos turėtų:

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Užtikrinti, kad reklamose produktai nebūtų vaizduojami „žalesni“ nei yra iš tiesų, t. y. apgaulingai reklamuoti produktus kaip nekenksmingus aplinkai
41.51%
b) Uždrausti kampanijas, skatinančias perteklinį vartojimą arba švaistymą, įskaitant akcijas „imk 3, mokėk už 1“
21.25%
c) Užtikrinti, kad kiekvienoje reklamoje būtų paminėtas produkto poveikis tvarumui
19.05%
d) Skatinti reklamines kampanijas tų produktų, kurie turi nedidelį poveikį tvarumui
17.34%
e) Nenorėčiau atsakyti
0.85%

3.4 Klausimas

Siekiant sukurti tvaresnę visuomenę, Europos Komisija rekomenduoja valstybėms pereiti nuo pajamų apmokestinimo prie išteklių naudojimo apmokestinimo. Ar pajamų mokesčiai turėtų būti pakeisti vartojimo ir išteklių naudojimo mokesčiais?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Taip
59.82%
b) Ne
24.56%
c) Nenorėčiau atsakyti
15.62%

4 sesija: Gamybos be atliekų (angl. Zero-waste) ekonomikos link?

4.1 Klausimas

Europos Komisija išsikėlė ilgalaikį tikslą - iki 2050 m. pasiekti tokią ekonomiką, kurioje nebūtų atliekų, pvz., medžiagos bus kiek įmanoma panaudojamos pakartotinai. Gamybos be atliekų (angl. Zero-waste) ekonomikos idėjos įgyvendinimo dalis – vadovavimasis šia atliekų tvarkymo hierarchija: mažinama, pakartotinai panaudojama, perdirbama ir kompostuojama, deginama gaunant energiją, kaupiama sąvartynuose. Ką manote kokios ambicijos turėtų būti?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Turėtume sumažinti susidarančių atliekų kiekį, tačiau tai nėra pati didžiausia problema ateityje
16.67%
b) Turėtume siekti ekonomikos kuri nesukuria atliekų, bet turėtumėm būti mažiau ambicingi rūpindamiesi dėl laiko
38.33%
c) 2050 m. turėtų būti sukurta visiškai neteršianti ekonomika, nepriklausomai nuo to, kiek tam reikės pastangų (įskaitant, pvz., stiprų gyventojų ir įmonių elgesio reguliavimą)
40%
d) Ar šis tikslas bus pasiektas, ar ne, turėtų nulemti pati rinka
2.35%
e) Nenorėčiau atsakyti
2.65%

4.2 Klausimas

Kaip manote, kokie būdai yra geriausi siekiant sumažinti bendrą išmetamo maisto kiekį?

(Pasirinkite ne daugiau nei tris variantus)

a) Didinti supratimą apie tai, kaip būtų galima užkirsti kelią maisto atliekų susidarymui (pavyzdžiui, išaiškinant skirtumą tarp „geriausias iki“ ir „naudoti iki“, kaip planuoti apsipirkimą, maisto gaminimą iš likučių, maisto laikymą ir t. t.)
66.57%
b) Skatinti naudoti naujausiomis technologijomis sukurtas pakuotes, kurios gali būti pakartotinai sandariai uždaromos ir „parodyti“ ar produktas dar šviežias
33.73%
c) Skatinti „reikalingą“ gamybą (gaminti tik tai, ko reikia, tik reikiamą kiekį, tik reikiamu metu ir reikiamoje vietoje)
43.26%
d) Siūlyti tinkamus porcijų dydžius, sukuriant minimaliai atliekų
39.33%
e) Atskirti maisto atliekų surinkimą iš namų ūkių, sukuriant patogias ir ekonomiškai priimtinas ir kompostavimo schemas
32.35%
f) Taikyti maisto rūšiavimo sistemas, atskiriant, kurie maisto produktai yra dar tinkami vartoti, o kurie turi būti išmetami
37.17%
g) Nenorėčiau atsakyti
0.29%

4.3 Klausimas

Jeigu ES nustatytų ilgalaikį tikslą - pasiekti, kad 80 proc. senų mobiliųjų telefonų būtų panaudoti pakartotinai ir perdirbti, jūsų nuomone, ką ES reikėtų daryti, kad šis tikslas būtų įgyvendintas?

(Pasirinkite ne daugiau nei du atsakymo variantus)

a) Skatinti vartotojus įsigyjant naujus telefonus, priduoti nebenaudojamus (pavyzdžiui, suteikiant už tai nuolaidą naujam telefonui)
65.78%
b) Padaryti privalomą seno mobiliojo telefono pridavimą perkant naują
15.93%
c) Skatinti mobiliuosius telefonus įsigyti nuomos / lizingo būdu, o ne pirkti
6.19%
d) Suteikti lengvatas gamintojams, kurie sudaro sąlygas atnaujinti ir pataisyti senus mobiliuosius telefonus
33.63%
e) Įpareigoti gamintojus surinkti telefonus taip, kad visas medžiagas būtų paprasta atskirti ir perdirbti
59%
f) Dabartiniai išgavimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslai pakankamai ambicingi
1.18%
g) Nenorėčiau atsakyti
0.49%

4.4 Klausimas

Ką ES turėtų daryti kovodama prieš prekybą vadinamaisiais „konfliktų mineralais“, t. y. mineralais, kurie yra išgaunami ginkluotų konfliktų zonose ir už kuriuos gautas pelnas panaudojamas kovojančioms pusėms finansuoti?

(Pasirinkite vieną variantą)

a) Įgyvendinti savanorišką mineralų išteklius į rinką tiekiančių įmonių, sertifikavimą, parodantį, kad jos nenaudoja „konfliktų mineralų“
17.84%
b) Sukurti „konfliktų mineralų“ naudojimą reglamentuojančius privalomuosius teisės aktus, kurie reglamentuotu visą gamybos grandinę nuo kasyklos iki galutinio naudotojo (įmonės, vartotojų)
42.75%
c) Pirmenybę teikti ekonomiškai perspektyviems produktų, kurių sudėtyje yra „konfliktų medžiagų“, perdirbimo būdams
31.37%
d) Nereikėtų su tuo kovoti, o tiesiog palikti klausimą spręsti pačiai rinkai
2.45%
e) Nenorėčiau atsakyti
5.59%

4.5 Klausimas

Kaip manote, koks turėtų būti ES vaidmuo ir atsakomybė remiant gamybos be atliekų (angl. Zero waste) ekonomiką, kalbant apie žaliavų importą ir atliekų eksportą?

(Pasirinkite ne daugiau nei du atsakymo variantus)

a) ES turėtų išlaikyti savo viduje produktus, kurių sudėtyje yra retų medžiagų ir galimų „konfliktų mineralų“, siekiant kad jie būtų pakartotinai panaudoti ir perdirbti
44.22%
b) ES galėtų importuoti atliekas, kuriose yra retų medžiagų ir galimų „konfliktų mineralų“ iš ne ES valstybių, bet tik tuomet, jei jie galėtų būti perdirbti tvariau nei kitose šalyse
18.24%
c) ES turėtų pamažu įvesti pavojingų / nuodingų dalių naudojimo gaminiuose (pavyzdžiui, elektroniniuose prietaisuose) draudimus
47.45%
d) ES turėtų imtis priemonių prieš (nelegalų) pavojingų atliekų vežimą į skurdesnius regionus
45.59%
e) Pavojingos atliekos gali būti eksportuojamos į trečiąsias šalis, bet tik tuomet, jei jose garantuojamos tinkamos darbo sąlygos ir aplinkosaugos standartų laikymasis
15%
f) Nenorėčiau atsakyti
3.24%

Vertinimo klausimai

1) Ar dalyvavimas šioje piliečių diskusijoje pakeitėte Jūsų nuomonę apie tvarų vartojimą?

a) Taip, dabar mano nuomonė apie tai yra labiau teigiama
62.83%
b) Taip, dabar mano nuomonė apie tai yra labiau neigiama
1.1%
c) Ne, mano nuomonė nepasikeitė
33.97%
d) Nežinau
2.1%

2) Ar dar kartą dalyvautumėte tokioje pat piliečių diskusijoje?

a) Taip
88.56%
b) Ne
0.9%
c) Galbūt
9.75%
d) Nežinau
0.8%
Prašome nurodyti, ar Jūs sutinkate su šiais teiginiais

3) „Informacija lankstinuke ir pateikta vaizdo medžiaga buvo visapusiška ir nuosekli“

a) Visiškai sutinku
41.05%
b) Sutinku
50.8%
c) Nei sutinku, nei nesutinku
6.66%
d) Nesutinku
1.19%
e) Visiškai nesutinku
0.3%

4) „Diskusijos metu mano grupės dalyviai pateikė skirtingus požiūrius ir perspektyvas“

a) Visiškai sutinku
49.9%
b) Sutinku
42.43%
c) Nei sutinku, nei nesutinku
4.98%
d) Nesutinku
2.39%
e) Visiškai nesutinku
0.3%

5) „Ateityje ir toliau turi būti organizuojamos panašios diskusijos Europos mastu“

a) Visiškai sutinku
69.28%
b) Sutinku
27.61%
c) Nei sutinku, nei nesutinku
3.01%
d) Nesutinku
0.1%
e) Visiškai nesutinku
0%

6) „Mano nuomone, šio piliečių susitikimo metu buvo pateikta vertingų žinių politikams ir politikos formuotojams“

a) Visiškai sutinku
33.03%
b) Sutinku
44.81%
c) Nei sutinku, nei nesutinku
17.62%
d) Nesutinku
3.83%
e) Visiškai nesutinku
0.7%

7) „Esu patenkintas piliečių diskusijos organizavimu mano šalyje“

a) Visiškai sutinku
57.59%
b) Sutinku
35.48%
c) Nei sutinku, nei nesutinku
4.82%
d) Nesutinku
1.91%
e) Visiškai nesutinku
0.2%