Tema session 1: Introduktion til Bæredygtigt Forbrug

Alder:

a) -29
23.66%
b) 30-39
17.23%
c) 40-49
17.62%
d) 50-59
18.5%
e) 60-69
16.55%
f) 70+
6.43%

Køn:

a) Kvinde
55.06%
b) Mand
44.94%

Spørgsmål 1.1

Hvilke af følgende opgaver mener du er de vigtigste i fremtiden?

(Vælg op til tre svarmuligheder)

a) At sikre naturressourcerne
55.37%
b) At sikre økonomisk vækst
14.06%
c) At skabe jobs
23.05%
d) At beskytte miljøet
59.18%
e) At sikre god regeringsførelse
25.78%
f) At håndtere indvandring
7.52%
g) At udvikle ny teknologi
21%
h) At forbedre folkesundheden
23.14%
i) At øge trygheden og sikkerheden
7.91%
j) At øge den sociale retfærdighed
31.93%

Eller (én svarmulighed)

k) Ingen af de overstående
0.39%
l) Jeg ønsker ikke at svare
1.56%

Spørgsmål 1.2

Hvor optaget er du af bæredygtigt forbrug?

(Vælg én svarmulighed)

a) Meget optaget
46.43%
b) Noget optaget
45.74%
c) Ikke særlig optaget
6.17%
d) Slet ikke optaget
0.88%
e) Jeg ønsker ikke at svare
0.78%

Spørgsmål 1.3

Ved rejser indtil 10 km foretrækker jeg

(Vælg én svarmulighed)

a) At benytte offentlig transport
29.65%
b) At køre i min egen bil
36.99%
c) At cykle
19.37%
d) At gå, når det er muligt
13.41%
e) Jeg ønsker ikke at svare
0.59%

Spørgsmål 1.4

Hvad er dine incitamenter, når du vælger fødevarer?

(Vælg op til to muligheder)

a) Jeg ønsker at modvirke indpaknings- og madspild
34.12%
b) Jeg foretrækker mad, som er nem og hurtigt at tilberede
15.34%
c) Jeg foretrækker sund mad
62.93%
d) Jeg foretrækker produkter med høje standarder for bæredygtighed (f.eks. med respekt for menneskerettighederne og miljøet)
26.84%
e) Jeg vælger for det meste fødevare på baggrund af prisen
38.45%
f) Jeg ønsker ikke at svare
0.79%

Spørgsmål 1.5

Ifølge dig, hvem burde så tage hovedansvaret for at få skabt et mere bæredygtigt forbrug?

(Vælg op til to svarmuligheder)

a) Den enkelte borger
66.47%
b) Ikke-statslige organisationer (NGO'er)
3.55%
c) Erhvervslivet og industrien
23.37%
d) Lokale og/eller regionale regeringer
14.69%
e) Nationale politikere og regeringer
40.34%
f) EU og dets institutioner
24.85%
g) FN og andre internationale organisationer
12.03%

Eller (én svarmulighed)

h) Jeg ønsker ikke at svare
0.99%

Spørgsmål 1.6

Hvilke politiske værktøjer mener du, man bør anvende for at tilskynde et mere bæredygtigt forbrug?

(Vælg op til to svarmuligheder)

a) Opsætte og håndhæve standarder for bæredygtig produktion og forbrug
31.92%
b) Lave oplysningskampagner, som opmuntre borgerne til at ændre deres forbrugsvaner og lærer dem, hvordan man bruger og skiller sig af med produkter på en bæredygtig måde
51.72%
c) Mærke produkter for at gøre det nemmere for forbrugerne, at identificere produkter, der er produceret efter bæredygtige standarder
25.12%
d) Gøre bæredygtigt forbrug billigere og øge prisen på ikke-bæredygtige produkter vedhjælp af tilskud og/eller skatter
51.72%
e) Forbyde produktion og import af ikke-bæredygtige produkter og servicer
25.02%

Eller (én svarmulighed)

f) Ingen af de ovenstående
0.79%
g) Jeg ønsker ikke at svare
0.89%

Tema session 2: Omlægning af forbrug for at øge bæredygtigheden

Spørgsmål 2.1

Ifølge dig, hvilke af følgende er den vigtigste rolle borgerne kan spille i en omlægning til et mere bæredygtigt forbrug?

(Vælg én svarmulighed)

a) Forbrugerens rolle - at prøve at købe produkter og anvende servicer, som bidrager til at øge det bæredygtige forbrug
37.88%
b) En politisk rolle - at stemme på politikere som arbejder for bæredygtig, at skrive under på underskriftsindsamlinger osv.
9.91%
c) En aktiv rolle i samfundet – at deltage i lokale aktiviteter, som gavner bæredygtigheden (f.eks. ved at arrangere lokale fødevarefællesskaber, hjælpe med at reparerer produkter, deltage i andelsselskaber for vedvarende energi, delebilsordninger osv.)
30.32%
d) En promoveringsrolle - at motivere familie, venner og netværk til at forbruge på en bæredygtig måde
18.55%
e) Det bør ikke være den enkelte borgers ansvar
2.45%
f) Jeg ønsker ikke at svare
0.88%

Spørgsmål 2.2

Hvilke økonomiske indgreb synes du er mest acceptable for at gøre den daglige, individuelle transport mere bæredygtig?

(Vælg op til to svarmuligheder)

a) Højere skatter på fossile brændstoffer
5.26%
b) Højere skatter på forurenende køretøjer end på mindre forurenende køretøjer
23.39%
c) Afgifter og begrænset adgang for biler i bycentre og på motorveje
12.28%
d) Favorable lån og køb af miljøvenlige biler
27.78%
e) Infrastrukturelle investeringer flyttes fra personbilerne til bedre kvalitet i den offentlige transport (f.eks. kørebaner forbeholdt busser, hurtigere tog, ændringer i byplanlægningen)
53.51%
f) Skattefordele rette mod alternativer til personbilen (f.eks. delebiler, offentlig transport, cykeltransport, at arbejde hjemme)
50.1%

(Eller én svarmulighed)

g) Ingen økonomiske indgreb overhovedet
1.56%
h) Jeg ønsker ikke at svare
1.46%

Spørgsmål 2.3

Hvad mener du, at offentlige myndigheder bør fokusere på for at forbedre forbruger informationen omkring produktets bæredygtighed?

(Vælg én svarmulighed)

a) Enkelhed: forenkling og standardisering af eksisterende mærkning af bæredygtige produkter
34.74%
b) Mere oplysning: give flere informationer om flere produkter
11.25%
c) Kontrol: kontrollere informationer og påstande om produkter mere strengt
24.07%
d) Uddannelse: uddanne forbrugerne, så at de bedre kan forstå den information, der følger med produkter og reklamer
28.18%
e) Ingen af de overstående
0.88%
f) Jeg ønsker ikke at svare
0.88%

Spørgsmål 2.4

Ifølge dig, hvad bør beslutningstagerne i EU gøre for at forbedre energieffektiviteten, øge andelen af vedvarende energi og reducere udledningen af drivhusgasser?

(Vælg én svarmulighed)

a) Opstille mål for medlemslandene og specificere hvordan målene skal opfyldes
21.83%
b) Sætte mål, men lade det være op til medlemslandene hvordan de vil opnå målene
32.85%
c) Opmuntre til udskiftning af teknologi (fra en teknologi til en anden) for at opnå målene
36.06%
d) Overlad det til det enkelte medlemsland
5.95%
e) Jeg ønsker ikke at svare
3.31%

Spørgsmål 2.5

Hvordan skal politiske beslutningstagere reagere på græsrods- og lokaleinitiativer (såsom fødevarefællesskaber, kollektive haver og madordninger, andelsselskaber for vedvarende energi, vidensdeling osv.)?

(Vælg én svarmulighed)

a) Yde økonomisk støtte (f.eks. tilskud, skattefordele, partnerskabsaftaler, projektstøtte, prisuddelinger osv.)
52.39%
b) Uddelegere mere ansvar og flere ressourcer til lokalsamfundene for at understøtte initiativerne
17.6%
c) Yde rådgivning og administrativ hjælp
14.27%
d) Overlade borgerinitiativer til sig selv og markedet
13.1%
e) Jeg ønsker ikke at svare
2.64%

Tema session 3: Reduktion af forbruget

Spørgsmål 3.1

Ville du være villig til frivilligt at reducere dit personlige forbrug?

(Vælg én svarmulighed)

a) Ja
89.79%
b) Nej
7.56%
c) Jeg ønsker ikke at svare
2.65%

Hvis ja, på hvilket område ville du være mest villig til at ændre dit forbrug?

(Vælg én svarmulighed)

a) Produkter, for eksempel ikke købe produkter der hurtigt går af mode, ikke købe jævnlige opgraderinger af mobiltelefoner og anden elektronik, dele eller lease i stedet for at købe, vælge at købe genbrugsting osv.
37.6%
b) Transport, for eksampel at køre mindre i bil, flyve sjældnere osv.
4.92%
c) Fødevareforbrug, for eksampel at spise mindre kød, kun købe det du faktisk har brug for, ikke købe fødevarer med ringe bæredygtighed såsom frugt og grøntsager - der ikke er i sæson osv.
31.91%
d) Energi- og vand forbrug, for eksempel ved at skrue ned for rumtemperaturen med 1°C, tage brusebad i stedte for karbad, slukke lyset, vaske bil sjældnere osv.
23.72%
e) Jeg ønsker ikke at svare
1.86%

Spørgsmål 3.2

Hvad, om noget, skal EU gøre for at sikre, at produkter har længere levetid?

(Vælg op til to svarmuligheder)

a) Bedre produkter: øge obligatoriske garantier og håndhæve højere produktionsstandarder, så produkter får længere levetid
71.57%
b) Mærkning: Mærke produkter i forhold til levetid, så borgerne kan vælge produkter, der holder længere
27.45%
c) Reparerbare produkter: øge tilgængeligheden af reservedele og gøre det nemmere og billigere at få produkter repareret
62.25%
d) EU bør ikke komme med forslag, der øger produktets levetid
3.92%
e) Jeg ønsker ikke at svare
1.08%

Spørgsmål 3.3

Mener du, at offentlige myndigheder bør regulere reklamekampanger for at reducere forbruget?

(Vælg én svarmulighed)

a) Ja
80.37%
b) Nej
16.39%
c) Jeg ønsker ikke at svare
3.24%

Hvis ja, bør myndighederne:

(Vælg én svarmulighed)

a) Sikre, at reklamer ikke "grønvasker" produkter, dvs. at de ikke på en vildledende måde markedsfører et produkt som miljøvenligt, hvis det ikke er tilfældet
41.51%
b) Forbyde kampagner, som opmuntrer til overforbrug eller spild, såsom “køb 3, betal for 1”
21.25%
c) Sikre, at hver eneste reklamekampagne nævner produktets bæredygtighed
19.05%
d) Støtte reklamekampagner for produkter med høj grad af bæredygtighed
17.34%
e) Jeg ønsker ikke at svare
0.85%

Spørgsmål 3.4

EU-Kommissionen anbefaler at medlemslandene ændre skatten på indkomstskatter til skat på forbrug, for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Bør skatten ændres fra indkomst skat til skatter og afgifter på forbrug og ressourcer?

(Vælg én svarmulighed)

a) Ja
59.82%
b) Nej
24.56%
c) Jeg ønsker ikke at svare
15.62%

Tema session 4: Reduktion af affald og spild

Spørgsmål 4.1

Europa-Kommissionen har formuleret et langsigtet mål om, at vi i år 2050 skal have en økonomi, hvor intet går til spilde, f.eks. hvor ressourcer bliver genbrugt i så høj grad som muligt. Promoveringen af idéen om en ”cirkulær økonomi” består i at anvende det følgende affaldshierarki: reducer, genbrug, genanvend og komposter, forbrænd for at få energi, smid på losseplads. Hvad mener du ambitionsniveauet skal være?

(Vælg én svarmulighed)

a) Vi bør reducere den mængde spild og affald, vi producerer, men det er ikke den mest presserende fremtidige udfordring
16.67%
b) Vi bør stræbe efter en økonomi, hvor der produceres mindre affald, men vi bør være mindre ambitiøse i forhold til hvornår vi kan reducere spild og affald
38.33%
c) I 2050 bør vi have en økonomi med nulspild, uanset hvad det kræver (herunder indførelse af kraftig regulering over for borgere og erhvervsliv)
40%
d) Om dette mål kan opnås, bør overlades til markedet
2.35%
e) Jeg ønsker ikke at svare
2.65%

Spørgsmål 4.2

Hvad, tror du, er den bedste måde at reducere det samlede fødevarer spild på?

(Vælg op til tre svarmuligheder)

a) Øge bevidstheden om, hvordan madspild kan forhindres (f.eks. ved at forklare forskellen på "mindst holdbar til" og "anvend senest", og om hvordan man kan planlægge sine indkøb, lave mad af rester, opbevare mad osv.)
66.57%
b) Promovere innovative og intelligente indpakninger, som kan genlukkes og overvåge varens friskhed
33.73%
c) Stimulere i-rette-tid-produktion (dvs. kun at producere det, der er nødvendigt, i den rette mængde og på det rigtige tidspunkt og sted)
43.26%
d) Tilbyde passene portionsstørrelser og indpakninger til et minimum af spild
39.33%
e) Separat indsamling af fødevareaffald fra husholdninger, vedhjælp af praktiske og økonomisk attraktive indsamling- og komposteringsordninger
32.35%
f) Skabe et adskilt indsamlingssystem for mad, der stadigvæk er spiseligt og ellers ville blive smidt ud
37.17%
g) Jeg ønsker ikke at svare
0.29%

Spørgsmål 4.3

Forestil dig, at EU på langsigt fremsætter et mål om at 80% af alle gamle mobiltelefoner skal genbruges eller genanvendes. Hvad mener du, at EU bør gøre for at nå dette mål?

(Vælg op til to svarmuligheder)

a) Tilskynde at forbrugerne indlevere deres gamle telefoner, når de køber en ny (f.eks. ved at give dem rabat på den nye telefon)
65.78%
b) Gør det obligatorisk at indlevere sin gamle mobiltelefon, når man køber en ny
15.93%
c) Promovere ordninger for leje/leasing af mobiltelefoner frem for at købe
6.19%
d) Tilskynde at producenterne gør det muligt at opgradere og reparere gamle mobiltelefoner
33.63%
e) Forpligte producenterne til at opbygge telefoner sådan, at alle materialerne nemt kan indsamles og genanvendes
59%
f) De nuværende mål for indsamling, genbrug og genanvendelse er tilstrækkeligt ambitiøse
1.18%
g) Jeg ønsker ikke at svare
0.49%

Spørgsmål 4.4

Hvad bør EU gøre for at modarbejde handlen med konflikt ressourcer, dvs. ressourcer der udvindes i områder med væbnede konflikter, og hvor profitten understøtter de krigsførende parter?

(Vælg én svarmulighed)

a) Indføre en frivillig certificeringsordning for virksomheder, der sender råmaterialer på markedet, hvor de viser, at råmaterialerne ikke indeholder konflikt ressourcer
17.84%
b) Udvikle en bindende lovgivning angående konflikt ressourcer, der dækker hele produktionskæden fra mine til slutbruger (virksomheder, forbrugere)
42.75%
c) Prioritere at udvikle økonomiske bæredygtige måder hvorpå man genanvender produkter, der indeholder konflikt ressourcer
31.37%
d) De bør ikke modarbejde handlen, men lade det være op til markedskræfterne
2.45%
e) Jeg ønsker ikke at svare
5.59%

Spørgsmål 4.5

I en nulspilds-økonomi, hvilket af følgende tror du er bedst for EU at handle, når det gælder import af råmaterialer og eksport af affald?

(Vælg op til to svarmuligheder)

a) EU bør holde produkter indeholdende sjældne råstoffer og potentielle konflikt ressourcer inden for EU, så de kan genbruges og genanvenes
44.22%
b) EU må gerne importere affald indeholdende sjældne råstoffer og potentielle konflikt ressourcer fra lande uden for EU, men kun hvis det behandles på en mere bæredygtig måde i EU end andre steder
18.24%
c) EU bør indføre gradvise forbud mod farlige/giftige komponenter i produkter (f.eks. elektronik)
47.45%
d) EU bør modarbejde den (illegale) transport af farligt affald til fattigere dele af verden
45.59%
e) Farligt affald kan godt eksporteres til tredjeverdenslande, men kun hvis rimelige arbejdsforhold og tilstrækkelige sikkerheds- og miljøstandarder garanteres
15%
f) Jeg ønsker ikke at svare
3.24%

Evalueringsspørgsmål

1) Har din deltagelse i dette borgertopmøde ændret din holdning til bæredygtigt forbrug?

a) Ja, jeg er blevet mere positiv
62.83%
b) Ja, jeg er blevet mere negativ
1.1%
c) Nej, min holdning er uændret
33.97%
d) Ved ikke
2.1%

2) Ville du deltage i et lignende borgertopmøde, hvis du blevet inviteret en anden gang?

a) Ja
88.56%
b) Nej
0.9%
c) Måske
9.75%
d) Ved ikke
0.8%
Angiv venligt, i hvor høj grad du er enig eller uenig i de følgende udsagn

3) "Jeg synes, at informationshæftet og videoerne var passende og informative"

a) Jeg er meget enig
41.05%
b) Jeg er enig
50.8%
c) Jeg er hverken enig eller uenig
6.66%
d) Jeg er uenig
1.19%
e) Jeg er meget uenig
0.3%

4) " Forskellige synspunkter og perspektiver blev fremlagt og diskuteret af deltagerne ved mit bord"

a) Jeg er meget enig
49.9%
b) Jeg er enig
42.43%
c) Jeg er hverken enig eller uenig
4.98%
d) Jeg er uenig
2.39%
e) Jeg er meget uenig
0.3%

5) "Der bør være europæiske borgertopmøder som dette i fremtiden"

a) Jeg er meget enig
69.28%
b) Jeg er enig
27.61%
c) Jeg er hverken enig eller uenig
3.01%
d) Jeg er uenig
0.1%
e) Jeg er meget uenig
0%

6) "Jeg mener, at borgertopmødet har skabt værdifuld viden til politikere og beslutningstagere"

a) Jeg er meget enig
33.03%
b) Jeg er enig
44.81%
c) Jeg er hverken enig eller uenig
17.62%
d) Jeg er uenig
3.83%
e) Jeg er meget uenig
0.7%

7) "Jeg er overordnet set tilfreds med organiseringen af borgertopmødet i mit land"

a) Jeg er meget enig
57.59%
b) Jeg er enig
35.48%
c) Jeg er hverken enig eller uenig
4.82%
d) Jeg er uenig
1.91%
e) Jeg er meget uenig
0.2%